Rešeršné a informačné služby

Predmetom činnosti kancelárie rešeršných a informačných služieb je poradenstvo a podpora pri samostatnom vypracovaní záverečných a kvalifikačných akademických prác, publikácií rôzneho typu, korektúr textu a katalogizácia publikačnej činnosti.

Ponuka našich služieb

Rešerše

Vyhotovíme odbornú rešerš, zoznam vhodnej literatúry a poradíme, kde uvedenú literatúru získať / požičať.

Konzultácie

Pomôžeme s napísaním vašej záverečnej práce formou konzultácie, kontroly štylistiky, gramatiky a logickej náväznosti.

Poradenstvo k záverečným prácam

Po zadaní témy práce vyhotovíme odbornú rešerš, zoznam vhodnej domácej a zahraničnej literatúry.  Konzultácie a informácie k práci sú zamerané na vytvorenie obsahu a štruktúry práce a podľa požiadaviek klienta konzultujeme počas písania celej práce, radíme, čo a ako písať, pomôžeme, keď sa klient dostane do “úzkych” a nevie, ako ďalej písať, upravíme už napísaný text tak, aby vyhovoval požiadavkám bakalárskej alebo diplomovej práce.

Kontrola a úpravy záverečných prác

Klientom tiež poskytujeme služby kontroly gramatiky, štylistiky, formálnej stránky práce alebo publikácie v súlade so smernicami konkrétnej školy a úpravu bibliografických odkazov v súlade s normou ISO 690-2. Zabezpečujeme tiež tlač práce, väzbu, uloženie do .pdf a napálenie súboru na CD. Ak si neviete poradiť s projektom k štátniciam, radi Vám pomôžeme. A ani príprava obhajoby v Power Pointe nie je pre nás problémom –

sme tu pre Vás.

Pomoc pri vypracovaní cieľov, hypotéz empirickej časti a otázok dotazníka

Tie zostavujeme tak, aby mali logickú nadväznosť a bolo možné ich štatisticky vhodnými štatistickými metódami vypracovať  Uprednostňujeme spoluprácu s klientom už pri návrhu cieľov, hypotéz a otázok dotazníka.

Špecifické služby určené pre odborných a vedeckých pracovníkov

Vyhľadáme pre Vás vhodné periodikum, kde by bolo možné publikovať a zistíme impakt faktor.  Poskytujeme aj usporiadanie publikačnej činnosti podľa smernice, jej systematické spracovanie. Vypracujeme odbornú rešerš v anglickom jazyku z rôznych databáz a následne zabezpečíme články, čím Vám poskytneme ďalšie informačné zdroje. Podľa Vašich požiadaviek vyhotovíme prednášku v Power Pointe.

Administratívne služby

Administratívne služby zahŕňajú najmä písanie životopisov, žiadostí, motivačných listov a akejkoľvek dokumentácie podľa požiadaviek klienta, vyhľadávanie potrebných dokumentov v elektronickom prostredí.

62 Comments
 1. Pingback: play casino games
 2. Pingback: slots casino games
 3. Pingback: cbd oil anxiety
 4. Pingback: sportsbook
 5. Pingback: cannabis oil store
 6. Pingback: cialis results
 7. Pingback: cialis walgreens
 8. Pingback: sildenafil 120
 9. Pingback: tadalafil generico
 10. Pingback: lisinopril 20mg
 11. Pingback: lyrica okano

Comments are closed.