Vzor rešerše zo SNK

Ukážka rešerše zo Slovenskej národnej knižnice

Je možné rešerš vypracovať zvlášť pre knihy, zvlášť pre články, podľa časového aj jazykového hľadiska a tiež podľa mena autora.

Ako písať bibliografické odkazy

Stručný návod na písanie bibliografických odkazov v záverečných prácach

V záujme uľahčenia Vašej práce pri tvorbe záverečných prác som pripravila stručný návod písania odkazov na použitú literatúru.