Konzultácie, poradenstvo k záverečným prácam.

Konzultanti – pedagógovia sa musia boriť s veľkým množstvom študentov, ktorých konzultujú, prípravou na hodiny. Z tohto dôvodu nemajú toľko času sa venovať individuálne každému študentovi v rozsahu, aký potrebuje a pri množstve prác, ktoré konzultuje sa mu ťažšie orientuje práve v tej Vašej. Preto veľakrát dostanete všeobecné rady, ktoré môžu byť pre Vás nejasné.

Ideálne riešenie je konzultovanie diplomovej, bakalárskej práce už od zadania témy. Spolu stanovíme cieľ práce, navrhneme obsah a štruktúru. Pre jednotlivé kapitoly navrhneme vhodnú literatúru, vypracujeme rešerš (aj v anglickom jazyku), spolu hľadáme riešenie všetkých Vašich otázok a nejasností. Dodáme šablónu práce, do ktorej môžete priamo písať a spĺňa štandardné formálne pravidlá písania práce bez toho, aby ste museli nastavovať okraje, riadkovanie, stránkovanie, formát a veľkosť písma v nadpisoch a podnadpisoch atď. Poradíme, ak neviete, ako postupovať ďalej, upravíme už napísaný text do logickej štruktúry, rozdelíme na jednotlivé časti.

Presadzujeme individuálny prístup so striktným zohľadnením Vašich požiadaviek a očakávaní.

Vami napísanú diplomovú či bakalársku prácu skontrolujeme z hľadiska logickej náväznosti, formálnej stránky (norma ISO 690-2, požiadavky Vašej fakulty), gramatiky a štylistiky.

Rozsah ponúkaných služieb je komplexný. Poskytujeme aj tlač, väzbu, uloženie práce do .pdf a nahratie na CD. Ak si neviete poradiť s projektom k štátniciam, radi Vám pomôžeme. A ani príprava obhajoby v Power Pointe nie je pre nás problémom, sme tu pre Vás.

Sme ochotní Vám pomôcť a poradiť, stačí zavolať na tel. číslo 0903 559 391alebo poslať e-mail, prípadne nás navštíviť v našej kancelárii. Konzultáciu k štatistike je vhodné vopred dohodnúť, je časovo náročnejšia.

Prosím o telefonické objednanie alebo e-mailom, objednávkový formulár neposiela požiadavky na správne miesto.