Podpora pri vzdelávaní a publikačnej činnosti

Komplexný balík  3 druhy rešerše                                                60 €

Vypracovanie rešerše v SJ (knižná a článková databáza v SJ) *expres dodanie (do 24 hod.) + 10,00 EUR

20 €

Vypracovanie rešerše v SJ (elektronická databáza SJ vo formáte PDF) *expres dodanie (do 24 hod.) + 10,00 EUR

20 €

Spracovanie rešerše zo zahraničnej anotovanej článkovej databázy

20 €

Osobná konzultácia k práci s návrhom obsahu, cieľov, uvedenie do problematiky písania prác

35 €
Poradenstvo pri koncipovaní obsahu, cieľov práce 35 €
Štylistická, gramatická úprava textu, formálna úprava textu pred tlačou dohodou
Vyhotovenie tabuliek a grafov do 10 ks, prezentácia v Power Pointe 50 €

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.