Ukážka rešerše zo Slovenskej národnej knižnice

Je možné rešerš vypracovať zvlášť pre knihy, zvlášť pre články, podľa časového aj jazykového hľadiska a tiež podľa mena autora.

Autor Domancová, Iris
Názov Aplikácia zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb v procese
výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých detí a mládeže / Iris
Domancová
Zdroj Pedagogické spektrum : Časopis pre pedagogickú teóriu, školskú
prax, politiku výchovy a vzdelávania . – Roč. 9, č. 3-4 (2000) s.
70-77

Autor Groma, Marián,
Názov Csonka, Štefan: Svet v posunkoch. – Bratislava : Media Trade,
1998. – 156 s.. – Text. príl. 8 s. / Marián Groma
Zdroj Efeta – otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu
ľudí s postihnutím . – Roč. 9, č. 2 (1999), s. 32

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u
nepočujúcich detí / Darina Tarcsiová
Zdroj Efeta-otvor sa : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii
ľudí s postihnutím, . – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského s.
170-174

Autor Grosjean, Francois
Názov Právo nepočujúceho dieťaťa dospieť k bilingválnosti / Francois
Grosjean; Jozef Štefánik, Marián Groma
Zdroj Efeta – otvor sa : Odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu
ľudí s postihnutím . – Roč. 10, č. 1 (2000) s. 17-18

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Skúsenosti s posunkovou komunikáciou u viacnásobne
postihnutých / Darina Tarcsiová
Zdroj Výchova a vzdelávanie znevýhodnených detí. Viacnásobné
poškodenie : Zborník príspevkov z odborného seminára, . – Iuventa s.
53-57

Autor Gabrielová, Dagmar
Názov Slovník znakové řeči
Vydavateľ Praha : Horizont , 1988
Rozsah 351, [2] s. ; 8°

Autor Lubina, Stanislav,
Názov Svetová zbierka prstovej abecedy
Vydavateľ Trenčín : Stanislav Lubina , 2007
Rozsah 251 s. : fareb. ilustr. ; 25 cm

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Tlmočník posunkového jazyka a jeho úloha v spoločnosti /
Darina Tarcsiová
Zdroj Práca a sociálna politika . – Roč. 8, č. 10 (2000) s. 10-12

Autor Růžičková, Marie
Názov Učíme se českou znakovou řeč
Vydavateľ Praha : Septima , 2000
Rozsah 119 s. : il. ; 29 cm

Autor Šmehilová, Anna
Názov Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu
Čast/diel I.
Vydavateľ Nitra : Effeta , [2005]
Rozsah 85 s. : ilustr. ; 30 cm

Autor Šmehilová, Anna
Názov Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu
Čast/diel II.
Vydavateľ [Nitra : Effeta] , 2005
Rozsah 129 s. : ilustr., sch. ; 29 cm

Autor Vojtechovský, Roman
Názov Vyjdime v ústrety jazyku Nepočujúcich : (kurzy slovenského
posunkového jazyka v AV) / Roman Vojtechovský
Zdroj Dobrá škola . – Roč. II, č. 6 (2011), s. 17
Rozsah Obr.

Autor Vojtechovský, Roman,
Názov Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich
Vydavateľ Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich , 2011
Rozsah 268 s. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Názov Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblast
Vydavateľ [Bratislava] : Asociácia nepočujúcich Slovenska , 2010
Rozsah 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm

Autor Bočková, Anna
Názov Tlmočníčka vo svete ticha : Anna Schlosserová prekladá na
súdoch posunkovú reč, hoci nie je nepočujúca / Anna Bočková, Anna
Schlosserová ; foto Milan Krupčík
Zdroj Slovenka . – Roč. 61, č. 14 (2008), s. 28,29 . – 0231-6676
Rozsah Fotogr.

Autor Košútová, Mária
Názov Sluchové postihnutie od A po Z
Vydavateľ Nitra : Effeta , 2007
Rozsah 297 s. : fotogr., grafy, sch. ; 21 cm

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Kto je artikulačný tlmočník? / Darina Tarcsiová
Zdroj . – 1335-6542 Slovenský gong . – Roč. 14, č. 5 (2005), s.
10-11
Rozsah Obr.

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby
prekonávania ich komunikačnej bariéry
Vydavateľ Bratislava : Sapientia , 2005
Rozsah 222 s. : sch., tab. ; 21 cm

Autor Tarcsiová, Darina
Názov Posunkový jazyk – známy a neznámy / Darina Tarcsiová
Zdroj Paedagogica specialis XXII . Bratislava : Univerzita
Komenského, 2003 . – S. 135-140

Názov Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči
Čast/diel 2
Vydavateľ V Nitre : Effeta – stredisko sv. F. Saleského , 2002
Rozsah 84 s. : fotogr. ; 21 cm

Autor Brázdovičová, Katarína
Názov Aké sú typy a stupne sluchových porúch / Katarína Brázdovičová

Zdroj Slovenský gong . – Roč. 11, č. 7-8 (2002), s. 6-7
Rozsah Obr.

Autor Guštafíková, Klaudia
Názov Zásady a etický kódex tlmočníka posunkového jazyka / Klaudia
Guštafíková
Zdroj Slovenský gong . – Roč. 10, č. 4 (2001), s. 14-15